พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม หรือทรงรักเมตตา?

คริสเตียนพูดบ่อยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พวกเขามักจะพูดอย่างรวดเร็วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมด้วย แต่สิ่งนี้สร้างปัญหา ความเมตตาและความยุติธรรมขัดแย้งกัน ความเมตตาให้อภัยความผิดพลาด แต่ความยุติธรรมเรียกร้องการลงโทษหรือการชดใช้ แล้วอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่: ชอบธรรมและบริสุทธิ์หรือเมตตาและเปี่ยมด้วยพระคุณ?

เพื่อแก้ปัญหานี้ เราต้องตระหนักว่าพระเจ้ามีลักษณะหลักและรอง ทำไมความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะปฐมภูมิ (แก่นแท้ของพระเจ้า) และคุณลักษณะรองจึงจำเป็น?

ในพระคัมภีร์เราอ่านว่าพระเจ้ามีพระคุณ (ฉธบ 4:31) ชอบธรรม (2 ธส 1:6) และศักดิ์สิทธิ์ (สดด 99:9) ยอห์นสรุปว่าพระเจ้าเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) คุณลักษณะทั้งหมดของพระเจ้ามีความเท่าเทียมกันหรือมีลักษณะเด่นกว่าลักษณะอื่นหรือไม่?

ฉันเชื่อว่าพระคัมภีร์สอนว่าความรักแท้ (คือความรักอากาเป) เป็นคุณลักษณะหลักและเป็นแก่นแท้ของพระเจ้า และลักษณะอื่นๆ ทั้งหมดเป็นคุณลักษณะรอง เพื่อบอกความแตกต่าง การพิจารณาว่าชีวิตของพระเจ้าเป็นอย่างไรก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกนี้ขึ้นมา ถึงอย่างนั้น พระเจ้าก็ทรงอยู่ร่วมกับพระองค์เอง (บิดา บุตร และวิญญาณ) ชุมชนนี้สร้างขึ้นจากความรักแท้ของพระองค์ ในตอนนั้น ความโกรธอันศักดิ์สิทธิ์ การต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ไม่จำเป็น คุณลักษณะรองเหล่านี้มีความจำเป็นหลังจากที่พระองค์สร้างโลกนี้เท่านั้น

ประการที่สองคือพระเยซูเพียงผู้เดียวทรงสำแดงให้เราเห็นว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร (ฮบ 1:3) พระเยซูเพียงผู้เดียวทรงเปิดเผยพระลักษณะและแก่นแท้ของพระเจ้าแก่เรา พระเยซูทรงให้ความรักเป็นศูนย์กลางอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเผยให้เห็นว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับความรักอากาเปที่ไม่เห็นแก่ตัว

จากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าความรักอากาเปเป็นคุณลักษณะหลักของพระเจ้า คุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมดของพระเจ้านั้นเกิดจากความรักนี้หรือเป็นคุณลักษณะรองของพระเจ้าที่อยู่ใต้บังคับของความรักอากาเปของพระเจ้า

พระเจ้าคือความรักอากาเป! (1 ยน 4:8)

Top Posts

วิธีเดียวที่จะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

พระลักษณะของพระเจ้ามีหลากหลายในพระคัมภีร์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นอย่างไร? อะไรคือมาตรฐานในการประเมินพระลักษณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์? มีการเปิดเผยจากพระเจ้าที่เหนือกว่าการเปิดเผยอื่น ๆ ทั้งหมดหรือไม่?

Read More »

พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่เป็นมนุษย์เพื่อยกโทษบาปของเราจริงหรือ?

บางครั้งเมื่อพูดถึงข่าวดี (พระกิตติคุณ) พระเจ้าผู้ทรงสวมบทบาทเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระพิโรธ ทรงปรารถนาเสียสละบุตรมนุษย์เพื่อบรรเทาพระพิโรธของพระองค์ นี่เป็นข่าวดีของพระคัมภีร์ไหม? นักวิชาการหลายท่านอ้างว่าการตีความนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างทันสมัย (สนับสนุนโดยคาลวิน) เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กางเขนซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากเมื่อเป็นการสร้างตำนานของการไถ่บาปให้เป็นภาพของความรุนแรงและภาพของพระเจ้าแห่งพระพิโรธภายในจิตใจ

Read More »

ทำไมพระเจ้าไม่หยุดยั้งความชั่วและความทุกข์ทรมาน?

ในโลกนี้ทุกๆ คนประสบกับความลำบากและความทุกข์หลากหลาย การลักพาตัวเด็กๆ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การเสพติด ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และ โรคร้าย คือตัวอย่างของสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่เสมอ บางคนเชื่อว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดบงการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้รวมถึงความชั่วร้ายทุกอย่างด้วย คนแบบนี้เชื่อว่าพระองค์ให้ความชั่วเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายลับที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ พวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือความต้องการของพระองค์รวมถึงความชั่วที่พูดถึงด้านบนแล้ว

Read More »

ผู้ริเริ่มเรียนรู้ที่จะรักศัตรู

ศูนย์กลางคำสอนของพระเยซูคือความรัก—ความรักที่ไม่รุนแรง ไม่ตัดสิน กอดศัตรู ความรักรวมถึงทุกอย่างที่สวยงาม พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักนี้แก่เราตลอดชีวิตของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการรักและให้อภัยศัตรูของพระองค์ และพระองค์ทรงบัญชาให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ (มธ5:44) ไม่ง่ายนักที่จะรักศัตรู บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณรักแม้กระทั่งศัตรูตัวร้ายของคุณ

Read More »

เหตุผลสำคัญที่เราต้องรู้ว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร

อะไรคือเครื่องหมายของการเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงพระเจ้าเป็นอย่างไร? ความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าสำคัญหรือไม่? บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร ภาพของพระเจ้าจะหล่อหลอมความคิดของเราและมีอิทธิพลต่อทั้งชีวิตของเรา ดังนั้น การเติบโตขึ้นในความรู้ว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรจึงมีความสำคัญอย่างมาก

Read More »

ข่าวดีของพระเยซู

บทความนี้สรุปข่าวประเสริฐของพระเยซู พลังที่แข็งแกร่งที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคืออะไร มันคือความรัก นั่นเป็นเหตุผลที่ความรักเป็นหัวข้อของเพลงและภาพยนตร์มากมาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการมีคู่ครอง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อเรามาก มนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนที่ถูกรัก และเราอยากจะรักใครสักคน ทำไมความรักจึงสำคัญสำหรับเรา?

Read More »