ข่าวดีของพระเยซู

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

พลังที่แข็งแกร่งที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคืออะไร มันคือความรัก นั่นเป็นเหตุผลที่ความรักเป็นหัวข้อของเพลงและภาพยนตร์มากมาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการมีคู่ครอง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อเรามาก มนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนที่ถูกรัก และเราอยากจะรักใครสักคน ทำไมความรักจึงสำคัญสำหรับเรา? ไม่ใช่อุบัติเหตุที่โลกนี้เริ่มมีอยู่ เบื้องหลังโลกใบนี้คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง เราไม่รู้แน่ชัดว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งอย่างไร แต่พระองค์เป็นแหล่งที่มาของชีวิตและจักรวาล พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงนำทุกสิ่งให้เกิดขึ้น และโลกนี้ดำรงอยู่โดยพระองค์เท่านั้น พระองค์เป็นวิญญาณสูงสุดของวิญญาณทั้งหมด พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้าง 

ความรักมีความสำคัญมากเพราะพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งคือความรักที่แท้จริง ธรรมชาติของพระเจ้าคือความรักและความเมตตาที่แท้จริง และพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นเพื่อสะท้อนพระลักษณะของพระองค์และดำเนินชีวิตด้วยความรัก พระเจ้ารักเราและพระองค์ต้องการให้เรารักพระองค์ พระองค์อยากให้เรารักกัน นั่นคือเหตุผลที่ความรักมีความสำคัญต่อเรามาก เพราะเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแห่งความรักแต่ความรักเป็นคำที่หลายคนเข้าใจในหลากหลายรูปแบบ เมื่อผมพูดว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” ทุกคนจะนึกถึงพระเจ้าแตกต่างกันไปตามคำจำกัดความของความรัก ความรักของพระเจ้าก็เหมือนความรักของพ่อที่ดีมาก ๆ 

ผมเป็นพ่อของลูก 4 คน ผมรักลูก ๆ ของผมทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรผมจะไม่ทิ้งพวกเขา ผมไม่ต้องการทำร้ายพวกเขา และผมต้องการปกป้องพวกเขาจากอันตราย ผมอยากให้พวกเขารู้ว่าผมรักพวกเขา ผมภูมิใจในตัวพวกเขามาก และผมคิดว่าพวกเขาทั้งหมดมีความพิเศษมาก ชีวิตของพวกเขามีความสำคัญต่อผมมากกว่าชีวิตของผมเอง ผมรักพวกเขามากกว่าที่ผมรักตัวเอง ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราสวยงามยิ่งกว่าความรักที่ผมมีต่อลูก ๆ

พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์และเพื่อสะท้อนพระลักษณะของพระองค์

ทำไมผมถึงอยากมีลูก? ผมต้องการให้ลูก ๆ มีความสัมพันธ์กับผม แสดงความรักของผม และสัมผัสความรักของพวกเขา พวกเขาเรียนรู้ค่านิยมและวิถีชีวิตจากผม เช่นเดียวกับพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ พระเจ้ามีความรักมากมายที่พระองค์ต้องการมอบให้กับเรา พระองค์รักเรา และอยากให้เรารักพระองค์ตอบ พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อสะท้อนพระลักษณะของพระองค์และดำเนินตามหนทางแห่งความรักของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระราชา พระองค์จึงอยากปกครองโลกนี้ร่วมกับลูก ๆ ของพระองค์ พระองค์จึงประทานอำนาจให้เราปกครองโลกนี้ร่วมกับพระองค์ 

ปัญหา: การเลือกของเราทำให้เกิดความทุกข์และเป็นทาสภายใต้อำนาจวิญญาณชั่ว

แต่ถ้าพระเจ้าเป็นความรัก ทำไมจึงมีความทุกข์มากมาย? ทำไมเราจึงไม่ดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกต่อไป? แทนที่จะเชื่อฟังหนทางแห่งความรักของพระเจ้า เราก็ดำเนินตามทางของเราเอง เราตอบสนองด้วยความเนรคุณ เราใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานให้เราหันหลังให้พระเจ้าและหนทางแห่งความรักของพระองค์ เราเริ่มเห็นแก่ตัว เพราะเราหันหลังให้พระเจ้าและหนทางของพระองค์เราจึงมาอยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณชั่ว แทนที่จะปกครองโลกนี้ เรา     กลับกลายเป็นทาส เพราะเราอยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณชั่วเราจึงเป็นทาสของความเห็นแก่ตัว กิเลส ความตาย และตัณหา สิ่งเหล่านี้เปิดประตูให้ทุกข์เข้าสู่โลก ความทุกข์เป็นผลจากการละทิ้งพระเจ้าและหนทางแห่งความรักของพระองค์ เราทุกคนประสบผลของการเลือกที่ไม่ดีในชีวิตของเราและในความสัมพันธ์ของเรา คำสอนของพระเยซูและของพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกันในเรื่องนี้      ในหลักธรรมอริยสัจสี่ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ (ข้อที่ ๑: ทุกข์) และสาเหตุของความทุกข์ (ข้อที่ ๒: สมุทัย) คือกิเลสและตัณหา สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้อยู่ในใจเราเหมือนไฟสีดำ มีที่เดียวที่ไม่มีทุกข์ (ข้อที่ ๓: นิโรธ) เราปรารถนาโลกที่สมบูรณ์แบบนี้โดยปราศจากความทุกข์ เรารู้ว่าโลกนี้ผิดและไม่ควรเป็นแบบนี้ เราอยากเป็นคนดีและทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ความจริงของเราคือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม 

ความแตกต่างระหว่างพระเยซูกับพระพุทธเจ้า

คำสอนของพระเยซูกับพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างไร? พระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องเอาตัวรอด พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราสามารถเอาตัวรอดจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ได้โดยสมบูรณ์ตามมรรค ๘ (ข้อที่ ๔ : มรรค) พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราต้องเอาตัวรอดด้วยการทำ พูด และคิดให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราพยายามเป็นคนดีจริง ๆ แต่เราไม่สามารถหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวของเราได้ นั่นเป็นเหตุผลที่เราทำบุญ เราให้เครื่องบูชาแก่วิญญาณ แต่ทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ      แม้ในความพยายามทั้งหมดของเรา ท้ายที่สุดเราก็ยังคงเป็นทาสของความเห็นแก่ตัว      ไฟสีดำแห่งความเห็นแก่ตัวและกิเลสอยู่ในใจเรา พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราเดินตามมรรคแปดอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็จะดับไฟดำได้ แต่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเยซู: พระเยซูทรงรู้ว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ ดับไฟดำด้วยตัวเองไม่ได้ พระเยซูทรงรู้ว่าเราไม่สามารถทำมากพอที่จะปลดปล่อยตนเองได้ พระองค์รู้ว่าเราต้องการให้พระองค์ช่วยเรา 

พระเยซูมาเพื่อแสดงให้เราเห็นถึงพระลักษณะและหนทางแห่งความรักของพระองค์

ดังนั้นพระเจ้าจึงเข้ามาในโลกนี้ พระองค์เกิดในครอบครัวคนเอเชียและพ่อแม่ของพระองค์ตั้งชื่อให้พระองค์ว่าพระเยซู พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นถึงหนทางแห่งความรักและความเมตตาอันสมบูรณ์ซึ่งเราลืมไปแล้ว พระองค์ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจเหนือวิญญาณชั่วร้าย ความเจ็บป่วย ธรรมชาติ และแม้กระทั่งความตาย พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นว่ารักแท้คือการเสียสละ พระองค์รักคนจน และคนที่ไม่มีใครรัก บางคนไม่ชอบสิ่งนั้นและเริ่มเกลียดพระองค์ ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่มากจนยอมให้ศัตรูฆ่าพระองค์บนไม้กางเขนอย่างไร้ความปราณี ถึงแม้ว่าพระองค์จะมีอำนาจที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้ พระองค์ยังยกโทษพวกเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำกับพระองค์ พระเยซูเสียชีวิตไปเป็นเวลา 3 วัน แต่     พลังของพระองค์แข็งแกร่งมากจนสามารถเอาชนะพลังแห่งความตายได้ พระองค์ทรงฟื้นคืนชีวิตและทรงสอนเราว่าพระองค์เป็นหนทางเดียวที่จะเป็นอิสระจากการเป็นทาส พระเยซูเป็นทางเดียวที่จะเข้าสู่โลกที่สมบูรณ์แบบของพระองค์โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน พระองค์สามารถช่วยเราดับไฟสีดำในใจเราได้ พระเยซูเป็นทางนั้น พระเยซูไม่เพียงแต่แสดงให้เราเห็นถึงหนทางแห่งความรักตลอดชีวิต แต่พระองค์เองทรงเป็นทางนั้น โดยทางพระเยซูเท่านั้นที่เราจะสามารถพบอิสรภาพจากวิญญาณชั่วร้าย โดยทางพระเยซูเท่านั้นที่เราจะสามารถกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและ     ในวันหนึ่งได้มีชีวิตอยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบนี้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน พระองค์เรียกโลกที่สมบูรณ์แบบนี้ว่าอาณาจักรของพระองค์ เราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสได้ไม่ว่าเราจะทำบุญมากเพียงใด แต่พระเยซูสามารถช่วยเราดับไฟสีดำในใจและช่วยให้เราเป็นคนดีได้ 

ในระดับหนึ่งอาณาจักรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้แล้ว 


ในอนาคต พระเจ้าจะทรงสถาปนาการปกครองที่สมบูรณ์ของพระองค์ สันติภาพจะครอบครองในอาณาจักรนี้ ความทุกข์ ความเจ็บปวด และความตายจะไม่มีอีกต่อไป แต่อาณาจักรของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงความหวังในอนาคตเท่านั้น พระองค์     ต้องการที่จะเริ่มต้นอาณาจักรของพระองค์     ในโลกนี้แล้ว พระองค์     ต้องการที่จะนำการปกครองที่สมบูรณ์     ของพระองค์มาสู่โลกนี้แล้ว 

อาณาจักรของพระองค์เติบโตผ่านผู้คนของพระองค์ที่ได้รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าต้องการทำสิ่งนี้ผ่านผู้คนของพระองค์ พระเจ้าต้องการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ผ่านผู้คนที่เป็นของพระองค์ เชื่อฟังและติดตามพระองค์ แต่เนื่องจากเราไม่สามารถทำเองได้ พระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนเราจากภายใน พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นวิญญาณแห่งความจริง ช่วยให้เรารู้ความจริงและช่วยให้เราดับไฟสีดำในตัวเรา ช่วยให้เราดำเนินตามหนทางแห่งความรักเพื่อให้ชีวิตของเราสามารถสะท้อนถึงพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นที่ผู้คนทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ น้ำพระทัยของพระองค์คือการที่เราทำตามหนทางแห่งความรักและความเมตตา

การกลับใจและการตัดสินใจ

ตราบใดที่เราดำเนินชีวิตอย่างเห็นแก่ตัว เราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไม่ใช่ทางแก้ไข เราทำให้เกิดความเจ็บปวดและเป็นอันตรายต่อผู้อื่น หลายครั้งที่เรานำความทุกข์มาสู่คนที่เรารัก เราสามารถพยายามเป็นคนดีได้ด้วยตัวเองแต่มันไม่เป็นผล แต่เนื่องจากเราไม่สามารถทำเองได้ พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์และเราจำเป็นต้องยอมจำนนต่อพระองค์ และต้องตัดสินใจเชื่อฟังพระองค์ เราต้องหันหนีจากวิญญาณชั่วร้าย จากนั้นเราสามารถเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์จะประทานวิญญาณของพระองค์แก่เราซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามหนทางแห่งความรัก จากนั้นเราจะสามารถสะท้อนพระลักษณะของความรักและความเมตตาของพระองค์ได้อีกครั้ง พระองค์ทรงคืนอำนาจให้เราปกครองโลกนี้ร่วมกับพระองค์โดยทางแห่งความรักของพระองค์ 

ชีวิตของผม: 

ผมเคยเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก พระเยซูทรงปลดปล่อยผมจากสิ่งชั่วร้ายมากมาย ตอนนี้พระองค์ช่วยผมทุกวันให้รักภรรยา ลูก ๆ ของผม และไม่เห็นแก่ตัว พระองค์พูดกับผมและช่วยให้ผมตัดสินใจได้ดี ชีวิตของผมและครอบครัวคงจะวุ่นวายถ้าไม่มีพระองค์ ผมยังคงพบกับความทุกข์ แต่ทนได้ง่ายกว่าเพราะพระเยซูประทานกำลังให้ผมอดทนและให้ความหวังแก่ผมว่าความทุกข์จะไม่คงอยู่ตลอดไป ชีวิตของผมสวยงามขึ้นเพราะพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

การประกาศข่าวประเสริฐ

เพราะพระเยซูทรงเปลี่ยนชีวิตผมและทรงช่วยผมให้พ้นจากความมืดมิดในชีวิต ผมจึงชอบพูดถึงพระองค์ เมื่อผมเห็นความต้องการของผู้อื่น ผมต้องการให้พวกเขารู้จักพระเยซูเช่นกัน เพราะผมรู้ว่าพระเยซูสามารถช่วยพวกเขาได้ ผมมีเพื่อนชาวไทยหลายคนที่มีประสบการณ์พระเยซูในหลาย ๆ ด้าน ผมมีช่อง YouTube ที่มีเรื่องราวว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนชาวไทยของผมอย่างไร พระเยซูแสนดีจริง ๆ พระองค์รักที่จะรักษาคนที่แตกสลายและใช้พวกเขาเพื่อรักษาและฟื้นฟูโลกนี้ พระองค์ผู้เดียวสามารถให้เป้าหมายชีวิตของเราและช่วยให้เราเป็นคนดีได้ แต่ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าต้องการพยายามค้นหาอิสรภาพด้วยตนเองต่อไป (ด้วยการทำบุญและปฏิบัติตามมรรคแปด) หรือจะยอมจำนนต่อพระเยซู (ทางเดียวเท่านั้น) และเชื่อฟังพระองค์ พระเยซูรักคุณและต้องการปลดปล่อยคุณ รักษาชีวิตของคุณ และใช้คุณนำการรักษามาสู่คนอื่น พระองค์ต้องการให้คุณครอบครองโลกนี้ร่วมกับพระองค์ผ่านหนทางแห่งความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระองค์ คุณจะตอบสนองต่อคำเชิญของพระองค์อย่างไร?

ดูคลิปนี้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม:

Top Posts

วิธีเดียวที่จะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

พระลักษณะของพระเจ้ามีหลากหลายในพระคัมภีร์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นอย่างไร? อะไรคือมาตรฐานในการประเมินพระลักษณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์? มีการเปิดเผยจากพระเจ้าที่เหนือกว่าการเปิดเผยอื่น ๆ ทั้งหมดหรือไม่?

Read More »

พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่เป็นมนุษย์เพื่อยกโทษบาปของเราจริงหรือ?

บางครั้งเมื่อพูดถึงข่าวดี (พระกิตติคุณ) พระเจ้าผู้ทรงสวมบทบาทเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระพิโรธ ทรงปรารถนาเสียสละบุตรมนุษย์เพื่อบรรเทาพระพิโรธของพระองค์ นี่เป็นข่าวดีของพระคัมภีร์ไหม? นักวิชาการหลายท่านอ้างว่าการตีความนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างทันสมัย (สนับสนุนโดยคาลวิน) เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กางเขนซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากเมื่อเป็นการสร้างตำนานของการไถ่บาปให้เป็นภาพของความรุนแรงและภาพของพระเจ้าแห่งพระพิโรธภายในจิตใจ

Read More »

ทำไมพระเจ้าไม่หยุดยั้งความชั่วและความทุกข์ทรมาน?

ในโลกนี้ทุกๆ คนประสบกับความลำบากและความทุกข์หลากหลาย การลักพาตัวเด็กๆ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การเสพติด ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และ โรคร้าย คือตัวอย่างของสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่เสมอ บางคนเชื่อว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดบงการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้รวมถึงความชั่วร้ายทุกอย่างด้วย คนแบบนี้เชื่อว่าพระองค์ให้ความชั่วเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายลับที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ พวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือความต้องการของพระองค์รวมถึงความชั่วที่พูดถึงด้านบนแล้ว

Read More »

ผู้ริเริ่มเรียนรู้ที่จะรักศัตรู

ศูนย์กลางคำสอนของพระเยซูคือความรัก—ความรักที่ไม่รุนแรง ไม่ตัดสิน กอดศัตรู ความรักรวมถึงทุกอย่างที่สวยงาม พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักนี้แก่เราตลอดชีวิตของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการรักและให้อภัยศัตรูของพระองค์ และพระองค์ทรงบัญชาให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ (มธ5:44) ไม่ง่ายนักที่จะรักศัตรู บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณรักแม้กระทั่งศัตรูตัวร้ายของคุณ

Read More »

เหตุผลสำคัญที่เราต้องรู้ว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร

อะไรคือเครื่องหมายของการเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงพระเจ้าเป็นอย่างไร? ความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าสำคัญหรือไม่? บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร ภาพของพระเจ้าจะหล่อหลอมความคิดของเราและมีอิทธิพลต่อทั้งชีวิตของเรา ดังนั้น การเติบโตขึ้นในความรู้ว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรจึงมีความสำคัญอย่างมาก

Read More »

พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม หรือทรงรักเมตตา?

คริสเตียนพูดบ่อยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พวกเขามักจะพูดอย่างรวดเร็วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมด้วย แต่สิ่งนี้สร้างปัญหา ความเมตตาและความยุติธรรมขัดแย้งกัน ความเมตตาให้อภัยความผิดพลาด แต่ความยุติธรรมเรียกร้องการลงโทษหรือการชดใช้ แล้วอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่: ชอบธรรมและบริสุทธิ์หรือเมตตาและเปี่ยมด้วยพระคุณ?

Read More »